Home

RINnovatief heeft op een vernieuwende wijze vormgegeven aan trainingen op het gebied van veiligheid. De trainingen zijn zeer uitdagend, bewustmakend, leerzaam en puur gericht op de praktijk. Trainers met veel ervaring en erkend als RSE, waarborgen de kwaliteit van de trainingen. Medewerkers volgen trainingen die eigentijds zijn en kennis en vaardigheden bieden op het gebied van intermenselijke interactie en groepsdynamiek. Ze zullen zich sterker voelen als ze geconfronteerd worden met een vorm van agressie en hoe ze daadkrachtiger kunnen op treden. De focus ligt hierbij op de dagelijkse praktijk en de dag van morgen.